TopDev

Junior Front-End Developer (TypeScript, ReactJS)

Atech

115 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Frontend Development for a web-based marketplace
 • Conduct thorough testing and debugging to identify and resolve issues promptly.
 • Participate in the documentation process, requirements analysis, code review and operating the product
 • Develop, maintain, and optimize frontend components of web applications
 • Ensure the interface loads quickly and works smoothly on different platforms
 • Troubleshoot interface software and debug application code
 • Update and maintain the user interface as required or as needed
 • Interact with other members of the development team to ensure alignment and compatibility between application components.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Minimum 1 year of experience in web service front-end development
 • Experience with React Framework, TypeScript, React Query, Redux(redux-toolkit), redux-thunk, redux-saga 
 • Willing to take the initiative to find and solve problems
 • Experience with RESTful API development
 • Experience in GIT
 • Understanding and experience of web performance measurement and optimization
 • Interested in new and emerging technologies and trends
 • Language Skills: Vietnamese, English.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Five-day work week 09:00 am to 06:00 pm
 • 12 days annual leave + Tet holiday
 • 13th month bonus
 • Performance Review 01 year/month
 • Receive benefits according to senority

Công ty

Atech

Ngành nghề

Gia công phần mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Malaysia

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Vòng 2: Deal lương

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay