TopDev

Junior Backend Developer (Python/ NodeJS/ React/ PHP/ SQL Database)

International Centre for Trade Transparency Limited

An Phu Ward, District 2, HCMC, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

International Centre for Trade Transparency Limited

Ngành nghề

B2B Services

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

United-Kingdom

Về chúng tôi

Thông tin chung