TopDev

IT - DevOps Engineer

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

444 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Join the IT development team, reporting directly to DevOps Lead;
 • Participate in building and operating CI/CD pipeline to deliver high-quality software products;
 • Support development team for fixing development environments;
 • Build, operate and maintain development systems;
 • Collaborate with operation teams to deploy software products;
 • Proactively improve CI/CD pipeline and leverage software development tools;
 • Manage whole software, development environments for development teams.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • BS/MS degree in computer science, software engineering, or a related technical field;
 • Knowledge of Azure/AWS is a big plus;
 • 2+ years of experience in DevOps;
 • Good understanding of software development and operation;
 • Experience in Docker, Kubernetes, Kafka, RabitMQ, ActiveMQ, Jira, Confluence,GitLab, Kong, NginX, ELK, Graylogs …;
 • Experience in SQL and NoSQL databases, such as Oracle, PostgreSQL, Couchbase;
 • Knowledge of Keycloak/Redhat SSO is a big plus;
 • Understanding of CI/CD pipeline;
 • Experience in agile development teams, such as Scrum, Kanban;
 • Interested in dealing with technical challenges and keen on exploring new things;
 • Good problem-solving skills and teamwork spirit;
 • Strong communication skills to effectively collaborate with other developers and stakeholders;

Phúc lợi dành cho bạn

 • Average 15 Monthly Base salary per year. 13 Monthly Base Salary.
 • Training.
 • Recorgnition.
 • ACB Health Care.
 • Meal Allowance.
 • Professional and Transparent Working Environment.

Công ty

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Ngành nghề

Ngân Hàng

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

ACB_TopDev_2.jpg
gallery_BOzucN390Xln7QUFCZ6Yh8oZODAmbcmF.jpeg
gallery_6POO4Zr72davwFmpUF0YlT9lKiL3Rh2D.jpeg
gallery_drC1XJFHSV53fSOGf9xIQ5RlrwqF029t.jpeg
gallery_lSwj5Qe7JlwNyZafAAlOkw1cLNgYkd16.jpeg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay