TopDev

HN - Fullstack Web Developer | Golang OR Java OR C# (Middle - Senior)

Talent Success

Hà Nội, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty
 • Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử các module trong lowcode platform
 • Đóng góp ý kiến, giải pháp, phản biện các vấn đề kỹ thuật và nghiệp vụ
 • Được review code và review chéo giữa các thành viên
 • Lên kế hoạch và thực hiện theo sprint, tháng, quý trong năm
 • Hướng dẫn, đào tạo các thành viên mới
 • Tham gia xây dựng/ hoàn thiện quy trình phát triển sản phẩm của Công ty

Trách nhiệm công việc

 • Có kiến thức tốt về OOP, Clean architecture, ưu tiên có hiểu biết về các design patterns
 • Có trên 3 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng web
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm Golang hoặc Java hoặc C#
 • Có trên 1 năm kinh nghiệm với lập trình front-end, thành thạo HTML, CSS, Javascript hoặc Typescript. Đã sử dụng một trong các Framework Vuejs, Angular, React
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu code
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu hệ thống
 • Có kinh nghiệm trong việc phân tích, thiết kế, tối ưu DB
 • Ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhóm, đào tạo các thành viên khác trong nhóm là 1 lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai hoặc sử dụng Scrum trong quá trình làm việc
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong công ty product với các techstack phức tạp (outsource ít ưu tiên hơn)

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Lương tháng 13 + Bonus performance theo đánh giá
 • Review lương 1 lần/ năm
 • Tham gia vào quá trình phát triển sản phẩm phức tạp, đòi hỏi sử dụng nhiều Tech stack, và hướng tới world class quality product.
 • Hàng tháng đánh giá Performance và KPI theo từng sprint 2 tuần
 • Company trip 1 lần / năm
 • Tiệc tất niên
 • Tiệc hàng tháng (không cố định)

Phúc lợi dành cho bạn

 • Good Offer

Công ty

Talent Success

Ngành nghề

Human Resource

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Technical Interview
 • Vòng 2: HR final interview