TopDev

Full-Stack Developer (Vue+PHP)

TROPIC CAPITAL

Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

TROPIC CAPITAL

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung