TROPIC CAPITAL

TROPIC CAPITAL

Tropic Capital là công ty phát triển các Web, ứng dụng điện thoại v.v…cho thị trường Việt nam. Với mục tiêu rõ ràng và một khối lượng công việc đáng kể từ các dự án, Tropic đang phát triển với tốc độ nhanh. Với khối lượng công việc tăng lên nhanh chóng, Tropic Capital tiếp tục tuyển các ứng viên có năng lực để thực hiện các dự án của công ty.

Location

  • Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam