TopDev

Full-Stack Developer (Nodejs, Reactjs)

ACworks Vietnam

Tầng 5, toà nhà Diamond Flower, 48 Lê văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Develop and maintain our online graphic design software (https://www.design-ac.net/en)
 • Develop new product features using ReactJS and node.js
 • Design, plan, and execute tasks related to the project
 • Monitor website’s usage and improve website's performance
 • Improve the software architecture design on Amazon Web Services

Kỹ năng & Chuyên môn

 • At least 2 years of experience with image/vector processing frameworks (canvas, fabricjs, konvajs, etc.)
 • Good logical thinking and coding skills
 • Knowledge / Experience with front-end frameworks (React, Nextjs, etc.)
 • Knowledge / Experience with back-end API development (nodejs, etc.)
 • Commit to high quality work results
 • Interests in production environment

Education Level

 • Bachelor's / Engineer's Degree

Language Skills

 • Good English communication skills
 • Japanese is NOT required

Nice to have

 • Experience with cross-browser development
 • Experience with Amazon Web Services
 • Experience with design-to-PDF export feature, Japanese font and style design
 • Experience with CRDT history management
 • Willing to take part in different positions during the product’s life cycle (front-end developer, back-end developer, cloud engineer, etc.)

Phúc lợi dành cho bạn

 • Yearly bonus
 • Yearly company trip
 • Monthly team building events
 • Monthly internal technical seminar (Osaka - Hanoi - Da Nang)
 • Work-from-home on Wednesday
 • Social insurance based on full income
 • iMac and smart desk
 • For Osaka Office positions: House rental support ; Commuting expenses support ; Japanese class

Công ty

ACworks Vietnam

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

5331acfc259d0fbc5b2644d3cf7c5e0e.JPG
IMG_2729 - Phi Hoàng Xuân.JPG
z4808564065986_60203717eb1dbe9ef1ff3b4f3c0c1b88.jpg
z4808564069669_862ce2e64fe9856465e7037ad3c40746.jpg
z4808564070302_630ee9634d9c3006850f72dcb2d8b515.jpg
z4808564070383_02b1688b7abc1c767250ad19a853070a.jpg
z4808564070415_29fc99ef59c667b33afde253cb10d564.jpg
z4808564070418_9136238015c05c1c13e4fd3a629b633e.jpg
z4808564070460_c9704b26ba26c7317c431bdad7809bee.jpg
2f61ad9624a8801471ced649cb141134.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Vòng 1 PV cùng với team leader
 • Vòng 2: Vòng 2 PV với CTO và Giám đốc

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay