TopDev

FRONTEND DEVELOPER

CTCP HITEK SOFTWARE

39B Trường Sơn, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CTCP HITEK SOFTWARE

Ngành nghề

Dịch vụ IT

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung