AppROI

AppROI

AppROI - "Bring The True Values ​​To Your Business"

Front-End Developer (ReactJS)

Dự án xây dựng một hệ thống outsource y tế nước ngoài. Do tính bảo mật của dự án, chúng tôi sẽ trao đổi thông tin chi tiết với bạn trong vòng phỏng vấn. 

Trách nhiệm công việc:

 • Xây dựng hệ thống UI truy vấn dữ liệu bệnh nhân liên bệnh viện.
 • Xây dựng hệ thống admin dashboard.
 • Làm việc dưới sự hướng dẫn và công việc được giao bởi leader.

Kỹ năng & Chuyên môn:

SENIOR FRONTEND DEVELOPER:

 • Có bằng đại học chuyên ngành Computer Science.
 • Nắm vững kiến thức nền tảng.
 • Có khả năng phân tích và thiết UI.
 • Nắm vững ReactJs và socket.io
 • Từng làm các data table (data grid) phức tạp và dữ liệu lớn.
 • Từng làm các báo cáo chart.
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu và giao tiếp ở mức cơ bản.

JUNIOR FRONTEND DEVELOPER:

 • Có bằng đại học chuyên ngành Computer Science.
 • Nắm vững kiến thức nền tảng.
 • Biết ReactJs và socket.io
 • Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu và giao tiếp ở mức cơ bản.

Training: công ty sẵn sàng đào tạo các bạn Junior 

Đã hết hạn

Địa điểm

 • 457-459 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn trực tiếp với tech lead (làm test online trong lúc phỏng vấn)
AppROI
AppROI
AppROI

Website

Địa điểm

 • 457-459 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam