DUDAJI

DUDAJI

Learn more, share more

Front-End Developer (JavaScript, ReactJS)

MLOps platform, App development 

Trách nhiệm công việc:

 • Work with international colleagues from Korea.
 • Vision AI APP
 • Frontend development (Javascript - React.js)
 • Backend API development(Javascript - React.js)
 • CI (Continuous Integration)
 • Vietnam New business App development

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • A Bachelor’s Degree in any relevant major (e.g. Information Technology, Computer Science, etc.).
 • Proficiency in English
 • Least 1 years’ practical experience of Front-end development. Having previous full stack experience is a plus.
3 ngày trước

Địa điểm

 • MPlaza, No. 33 Lê Duẩn, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Junior, Middle

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Telephone interview
 • Vòng 2:

  Coding Test
 • Vòng 3:

  Salary deal
DUDAJI
DUDAJI
DUDAJI

Website

Địa điểm

 • MPlaza, No. 33 Lê Duẩn, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

South-Korea