TopDev

Front-end Developer

Công ty TNHH OPIM DIGITAL

268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Development of a VFX Generator Web app
 • Front-end development
 • Development of new service web interfaces
 • Development of Korean outsourcing projects

Kỹ năng & Chuyên môn

Qualifications:

 • At least 3 years of experience in web or app development(Required)
 • Able to develop web/app using React/React Native
 • Capable of designing, implementing, and operating logic according to business requirements
 • Capable of collaborating through Git
 • Professional work attitude
 • Able to communicate with the Korean development team (English) → Individual capable of business communication in English (via email)

Preferred:

 • Those with experience in projects with customers (companies)
 • Those with a strong sense of responsibility and prefer collaboration through the creation of design/technical documents
 • Those with experience leading team members and collaboration as a leader
 • Those with an understanding of Korean culture
 • Understanding customer requirements and communication experience
 • Experience as a project manager in outsourced development projects

Required Tech Stack:

 • React, React Native, REST API, Redux, HTML, Java, JavaScript, TypeScript

Traits:

 • Values communication among team members
 • Can proactively create a culture where team members can take the lead together

Development Environment - OS:

 • Linux, Windows

Phúc lợi dành cho bạn

 • Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định bộ luật Lao Động
 • Chế độ khen thưởng, Lễ Tết, nghỉ phép, du lịch thường niên theo quy định của công ty
 • Được sử dụng đồ ăn vặt miễn phí trong công ty
 • Phụ cấp ăn trưa: 30.000/ngày làm việc

Công ty

Công ty TNHH OPIM DIGITAL

Ngành nghề

Thiết Kế

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

d206004715109928e6d1f37708de58c7.jpg
HhELoVS2cwYdrwdvwxFhOChKKVqJIgouCPNZZJmF.jpg
hiFCyZJky5JsU6JsZll5aZXYxDtY13dMLh65ICRK.jpg
fn8st2OFT30GzdhLhuNI7EmWOWN9RBcRGDgkL5rG.jpg
SMZEHfuiO65sofSJlJzLs5rpA74Ahl31jMMILezI.jpg
eSlk6brki04VMsOTmIUKPLyKHFI59Y7FBtqzVaqR.jpg
CTEQMAGg3XFFnvLvJSWWOktqTVKNeqn8EfWFpfhI.jpg
E507CIRKEVNIMNFgJSsQBWfuBL235V1Vvh0O96mH.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Phỏng vấn
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Tech Lead
 • Vòng 3: Deal lương

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay