TopDev

[Fresher] Web Developer Specialist (PHP, JavaScript, CSS, HTML)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANGASA

Tầng 4, 267 Hoàng Diệu, Phường Bình Hiên, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ANGASA

Ngành nghề

E-commerce Platforms

Quy mô công ty

10-24

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung