Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

Fresher Java Developer

Trách nhiệm công việc:

 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu hệ thống từ các phòng ban nghiệp vụ. 
 • Phân tích, thiết kế các dịch vụ cần thiết dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ
 • Tuân thủ quy trình phát triển ứng dụng, quy định nghiệp vụ của công ty. 
 • Phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các báo cáo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. 
 • Bảo trì, phát triển các chức năng của hệ thống ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao. 
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng của công ty theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty. 
 • Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo và chuyển giao phần mềm, ứng dụng… 
 • Và các nhiệm vụ khác liên quan được phân công..

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học hoặc chuyên ngành liên quan
 • Vi tính: Hiểu biết về Java, JavaScript, Java Swing. Nếu ứng viên có hiểu biết thêm về Mobile app, iOS, Android là lợi thế.
 • Kỹ năng khác: Khả năng diễn đạt và giao tiếp tốt

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cathay Life
Cathay Life

Website

Địa điểm

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Taiwan