Cathay Life

Cathay Life

Cùng Gieo Mầm Hôm Nay - Cho Tương Lai Phồn Thịnh

Fresher Java Developer

Your role & responsibilities:

 • Tìm hiểu, phân tích yêu cầu hệ thống từ các phòng ban nghiệp vụ. 
 • Phân tích, thiết kế các dịch vụ cần thiết dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ
 • Tuân thủ quy trình phát triển ứng dụng, quy định nghiệp vụ của công ty. 
 • Phân tích dữ liệu, thiết kế và phát triển các báo cáo đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ. 
 • Bảo trì, phát triển các chức năng của hệ thống ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao. 
 • Quản trị, vận hành các ứng dụng của công ty theo đúng quy trình và tiêu chuẩn của công ty. 
 • Tham gia công tác huấn luyện, đào tạo và chuyển giao phần mềm, ứng dụng… 
 • Và các nhiệm vụ khác liên quan được phân công..

Your skills & qualifications:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học hoặc chuyên ngành liên quan
 • Vi tính: Hiểu biết về Java, JavaScript, Java Swing. Nếu ứng viên có hiểu biết thêm về Mobile app, iOS, Android là lợi thế.
 • Kỹ năng khác: Khả năng diễn đạt và giao tiếp tốt

Expired

Location

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Cathay Life
Cathay Life

Website

Location

 • Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Taiwan