TopDev

[English] S/W Development (Embedded/Linux/C++)

HIRONIC KORA

Hironic, Korea republic of, Oversea
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Embedded system software development
 • Linux QT development
 • LCD control, MCU control, serial communication
 • AWS and cloud platform utilization and operation

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Academic background: college graduate or higher
 • Experience: Freshman / More than 5 years of experience
 • DB user experience
 • C++ / QT framework experience

Note: Applicants must speak English. All sentences are in English

Phúc lợi dành cho bạn

 • Welfare benefits include air tickets four times a year,
 • Bonus payment for Myungcheol
 • Lunch support
 • Salary based on $2,000
 • Bonus payment 100%
 • Vacation days 12 days a year
 • Working hours 8 hours a day

Công ty

HIRONIC KORA

Ngành nghề

Phần cứng

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

1877e9f2359cf651942bad0194400ebe.png
image.16777318091081.png
image.16777317890720.png

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Telephone interview
 • Vòng 2: Direct interview with Tech Lead.
 • Vòng 3: Salary deal. If the company requires candidates to do the test