TopDev

Digital Planner

Cathay Life

Tòa nhà The World Center, 46-48-50 Phạm Hồng Thái, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Hiểu được yêu cầu và tình hình hoạt động của công ty
 • Có khả năng lập tiến độ dự án và đẩy nhanh các nhiệm vụ
 • Theo dõi dự án và hoàn thành đúng tiến độ. 
 • Kiểm tra và xác thực kết quả dựa theo các yêu cầu của người dùng.
 • Đảm bảo nhóm kỹ thuật cung cấp các tính năng mang lại hiệu quả cho người dùng.
 • Có khả năng đa nhiệm với nhiều dự án

 

 • Understand the company's requirements and operating situation
 • Ability to set project schedules and expedite tasks
 • Monitor projects to complete on time.
 • Test and validate results based on user requirements
 • Ensure the engineering team delivers features that work for users
 • Must be able to multi-task with various projects on hand

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Yêu cầu công viêc:
 • Tốt nghiệp Đại học
 • Có thể sử dụng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (ưu tiên)
 • Có kinh nghiệm thực tiễn với các công cụ RPA và các nền tảng nhận thức như UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, v.v. Ưu tiên sử dụng UiPath.
 • Kiến thức lập trình cơ bản về HTML, CSS, VB, .NET.
 • Có khả năng trình bày thông tin kỹ thuật một cách dễ hiểu cho đối tượng không chuyên môn.
 • Kỹ năng lập kế hoạch, kiểm soát việc thực hiện kế hoạch.

 

 • Graduated Bachelor
 • Can use English or Chinese at working (prefer)
 • Have experience on RPA tools and cognitive platforms such as UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere, etc. UiPath experience is highly preferred.
 • Basic programming knowledge on HTML, CSS, VB, .NET
 • Ability to present technical details to non-technical audiences.
 • Skills in planning, controlling the plan implementation.

Phúc lợi dành cho bạn

 • BHXH & Bảo hiểm khác/Social Insurance & Other Insurances
 • Du lịch/ Travel
 • Thưởng/ Bonus
 • Huấn luyện đào tạo/Trainning
 • Chăm sóc sức khỏe/ Health care
 • Chính sách review lương/Annual Salary Review
 • Phép năm/Annual Leave
 • Từ thứ hai đến thứ sáu: 8:30 – 17:30/ From Monday to Friday: 08:30am – 05:30pm

Thông Tin Công ty

Cathay Life

1 vị trí tuyển dụng

Thông tin công ty

Ngành nghề

Bảo Hiểm

Quy mô công ty

Hơn 1000 Nhân viên

Quốc tịch công ty

Taiwan

599774.jpg
1.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

⚙️ Hỗ trợ ứng viên