Nextpay

Nextpay

DIGITISE THE WORLD

DevOps Engineer

Trách nhiệm công việc:

 • Phối hợp với đội ngũ developer và đội ngũ SysAdmin của công ty để xây dựng CI/CD pipeline cho các project
 • Triển khai, giám sát, nâng cấp các service hỗ trợ nghiệp vụ như: database server, message queue, streaming platform, cache,…
 • Tích hợp việc thu thập dữ liệu insight các service phục vụ cho việc giám sát hiệu năng các service của hệ thống
 • Chuyển đổi các hệ thống legacy sang môi trường private cloud.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có từ 2 năm quản trị các hệ thống máy chủ Linux
 • Có kinh nghiệm sử dụng công nghệ container như Docker, có kinh nghiệm với Kubernetes là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm triển khai quy trình CI/CD: Jenkins, Gitlab CI,..
 • Có kinh nghiệm vận hành, giám sát các hệ thống phân tán là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm trong việc triển khai, vận hành hệ thống logging, giám sát, cảnh báo hệ thống: ELK, Prometheus + Grafana,…
 • Có kinh nghiệm sử dụng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như: Java, Golang, NodeJS, Python,…
 • Có kinh nghiệm triển khai, vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu như: Oracle, MySQL, MongoDB
 • Có kinh nghiệm với các nền tảng public cloud là 1 lợi thế như: AWS, Azure, Google Cloud
 • Có khả năng nghiên cứu tài liệu tiếng Anh.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • Tầng 12A - Tòa VTC online - 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  1 Vòng với technical & HR
Nextpay
Nextpay
Nextpay
Nextpay

Website

Địa điểm

 • Tầng 12A - Tòa VTC online - 18 Tam Trinh, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

500-999

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam