TopDev

DevOps Engineer

LG CNS Việt Nam

Tầng 15, tòa Keangnam Landmark 72, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

3 Lý do để gia nhập công ty

 • Lương thưởng theo năng lực và cao nhất khối IT
 • Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ
 • Cơ hội học tập và làm việc ở nước ngoài

Trách nhiệm công việc

[Vision]

 • As a Cloud/DevOps Architect, you can contribute to improving software quality and development productivity by presenting a better architectural structure.

[Design/build Public Cloud Architecture]

 • Build Infra Architecture environment that is flexible to change and scale based on AWS, GCP, and Azure.
 • Public Cloud Infra Architecture design (Cloud landing zone, network, storage, security, leased line, CDN, etc.)
 • Automate the deployment of IaC-based cloud infrastructure (Terraform, Packer)
 • Design and build infrastructure monitoring systems.

[Design/build CI/CD deployment automation]

 • Build CI/CD pipelines to accelerate application development.
 • Design and configuration by DevOps Tool Chain environment (Gitlab, Jenkins, ArgoCD, Nexus)
 • Develop CI/CD pipeline scripts and configure Application build (Gradle, Maven)/deployment automation.
 • Design guide and develop Source Branch Management Strategy

Kỹ năng & Chuyên môn

[Required]

 • Design/build a Public Cloud Architecture
  • Experience in building public cloud-based systems (virtual networks, VMs, Storage, Backup, etc.)
  • Experience in operating Linux-based OS
  • Experience with IaC-based automation tools such as Terraform and Packer
 • Design/build CI/CD deployment automation
  • Experience in building/operating CI/CD tool chains such as Gitlab, Jenkins, Nexus, etc.
  • Proficient in scripting languages such as Python, Bash Script

[Preferred]

 • Experience in Docker, K8S
 • Korean communication

Phúc lợi dành cho bạn

 • Attractive salary and bonus will be discussed after going through CV & Interview
 • Review capacity annually and adjust salary increases according to work performance.
 • Korean language certificate bonus (TOPIK)
 • Health care: Premium health insurance, Annual health check-up
 • Young working environment
 • Good career development opportunities with interesting and challenging projects.
 • English, Korean, technical, soft skills training courses.
 • Opportunity to learn special courses from LG CNS, new technology and security.
 • Gifts on holidays (April 30th - May 1st, September 2nd, Tet, etc.)
 • Outdoor activities with company support: sports clubs, team building, happy hour parties, birthdays, travel, employee and family events, etc.
 • Working hours: 8 hours from Monday - Friday (8:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00)

Công ty

LG CNS Việt Nam

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

South-Korea, Vietnam

Về chúng tôi

e8c5a4e92300f3d04b07f65c2e9b15f7.jpg
20230321000523_0 - RuToHa family.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Làm bài test
 • Vòng 2: Phỏng vấn Tech Lead(online)
 • Vòng 3: Deal lương