GlobalTech

GlobalTech

Gia tăng năng lực khách hàng

Data Engineer (Middle/Senior)

Trách nhiệm công việc:

 • Kiểm tra, phân tích, xử lý dữ liệu.
 • Xây dựng Data Lake và các tiến trình trích xuất, biến đổi và tải dữ liệu (ETL) để thực hiện tích hợp, chuyển đổi dữ liệu.
 • Thực hiện các quy trình giám sát chất lượng dữ liệu, đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và sẵn có cho các bên liên quan.
 • Tích hợp dữ liệu dựa vào mô hình dữ liệu đã phát triền.
 • Phát triển các quy trình, công cụ để khai thác và mô hình hóa dữ liệu.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Kiến thức về lập trình, cấu trúc dữ liệu & giải thuật.
 • Kiến thức và kỹ năng sử dụng các loại cơ sở dữ liệu (RDBMS, Graph Databases, NoSQL, ...)
 • Kiến thức về lập trình lưu trữ, xử lý dữ liệu phân tán, xử lý dữ liệu lớn (Spark, Kafka, Elastic Search, Redis,...)
 • Kiến thức về xây dựng luồng xử lý dữ liệu (Batch processing, Stream processing, ...)
 • Kỹ năng làm việc với Storage như S3,...
 • Kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình (Java, Python, ...)
 • Hiểu biết vững về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC), là một quy trình tiêu chuẩn để thiết kế ứng dụng.
5 ngày trước

Địa điểm

Số 20 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 8, Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

3 năm

Cấp bậc

Chuyên viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phòng nhân sự, phỏng vấn trực tiếp
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn với Team Leader
GlobalTech
GlobalTech

Website

Địa điểm

Số 8, Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Số 20 Phan Đình Giót, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam