TopDev

Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Lầu 5, 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BETA

Ngành nghề

Chứng khoán

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung