Công Ty Cổ Phần INTELLIFE

Công Ty Cổ Phần INTELLIFE

Hot IT Job for developer

Chuyên Viên Kiến Trúc Dữ Liệu (Up to 60M)

Trách nhiệm công việc:

 • Thực hiện triển khai mô hình dữ liệu dành cho lĩnh vực bán lẻ của công ty. Xây dựng data dictionary;
 • Mô hình hóa, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống tích hợp dữ liệu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ các yêu cầu về kiến trúc tích hợp dữ liệu;
 • Ứng dụng các công nghệ tích hợp tiên tiến và xử lý dữ liệu theo thời gian thực;
 • Tham gia xây dựng quy trình thu thập dữ liệu nguồn, khai thác, phân tích và xử lý từ dữ liệu nguồn để tổng hợp về kho dữ liệu;
 • Quy hoạch, làm sạch dữ liệu, biến đổi từ dữ liêu thô đến dữ liệu có giá trị;
 • Tham gia phát triển Datawarehouse/BigData(cloud, on premise).;
 • Unit test, kiểm tra, đối soát dữ liệu để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu;
 • Tham gia xây dựng chính sách Data Governance;
 • Tham gia phát triển hệ thống BI, xây dựng các Ad-hoc report dạng data raw;
 • Phối hợp với DBA để đảm bảo job thực thi hiệu quả;
 • Phối hợp với BI Analyst để cung cấp dữ liệu đúng đủ cho nhu cầu phân tích;
 • Cung cấp dữ liệu đối soát với các bộ phận liên quan;
 • Quản lý, giám sát chất lượng ETL, job, toàn vẹn dữ liệu trong kho lưu trữ trung tâm;
 • Xây dựng & quản lý tài liệu kiến trúc dữ liệu;
 • Định kỳ báo cáo tiến độ theo yêu cầu;
 • Cập nhật xu hướng công nghệ phục vụ cho công việc.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong xử lý dữ liệu (SQL, ETL/ELT, DW);
 • Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu;
 • Có kiến thức tốt về luồng xử lý dữ liệu, các nguyên tắc ETL Slowly, Changing Dimension (SCD);
 • Có kiến thức tốt về RDBMS, BigData, Datawarehouse, Data lake, Data mart, Data model, dimensional model, OLTP, OLAP;
 • Thành thạo các hệ quản trị CSDL: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Aerospike;
 • Có kiến thức về Mongo DB, Cassandra, Hbase, Hive, Hadoop;
 • Thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liêu: SQL, BigQuery, Python, Java, C#, JavaScript, Nodejs;
 • Hiểu biết công nghệ Kafka, Flink, Spark;
 • ETL Tool: Airflow, Pentaho, ODI, SSIS, Hybrid data integration service, DataStage;
 • Linux, Docker, Micro-services, viết API service;
 • Data Modeling tools: Erwin, Power Designer;
 • Có kiến về BI tool: PowerBI, Google Data Studio;
 • Có kiến thức về Cloud: AWS, AZURE, GCP, Database trên Cloud;
 • Có kiến thức về kiến trúc dữ liệu.

Đã hết hạn

  Số năm kinh nghiệm

  1 năm

  Cấp bậc

  Junior

  Loại hình

  Kỹ năng

  Quy trình phỏng vấn

  • Vòng 1:

   PV qua điện thoại
  • Vòng 2:

   Phỏng vấn trực tiếp
  • Vòng 3:

   Deal lương
  Công Ty Cổ Phần INTELLIFE
  Công Ty Cổ Phần INTELLIFE
  Công Ty Cổ Phần INTELLIFE
  Công Ty Cổ Phần INTELLIFE

  Website

  Địa điểm

  • Tầng 5, Toà B - FAFIM VIỆT NAM, Số 19 Nguyễn Trãi, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

  Quy mô công ty

  Over 1000

  Ngành nghề

  Các công nghệ sử dụng

  Quốc tịch công ty

  Vietnam