TopDev

Chuyên Viên Kiến Trúc Dữ Liệu (Up to 60M)

Công Ty Cổ Phần INTELLIFE

Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Thực hiện triển khai mô hình dữ liệu dành cho lĩnh vực bán lẻ của công ty. Xây dựng data dictionary;
 • Mô hình hóa, phân tích, thiết kế và triển khai các hệ thống tích hợp dữ liệu. Phối hợp với các bộ phận liên quan để làm rõ các yêu cầu về kiến trúc tích hợp dữ liệu;
 • Ứng dụng các công nghệ tích hợp tiên tiến và xử lý dữ liệu theo thời gian thực;
 • Tham gia xây dựng quy trình thu thập dữ liệu nguồn, khai thác, phân tích và xử lý từ dữ liệu nguồn để tổng hợp về kho dữ liệu;
 • Quy hoạch, làm sạch dữ liệu, biến đổi từ dữ liêu thô đến dữ liệu có giá trị;
 • Tham gia phát triển Datawarehouse/BigData(cloud, on premise).;
 • Unit test, kiểm tra, đối soát dữ liệu để đảm bảo độ chính xác của dữ liệu;
 • Tham gia xây dựng chính sách Data Governance;
 • Tham gia phát triển hệ thống BI, xây dựng các Ad-hoc report dạng data raw;
 • Phối hợp với DBA để đảm bảo job thực thi hiệu quả;
 • Phối hợp với BI Analyst để cung cấp dữ liệu đúng đủ cho nhu cầu phân tích;
 • Cung cấp dữ liệu đối soát với các bộ phận liên quan;
 • Quản lý, giám sát chất lượng ETL, job, toàn vẹn dữ liệu trong kho lưu trữ trung tâm;
 • Xây dựng & quản lý tài liệu kiến trúc dữ liệu;
 • Định kỳ báo cáo tiến độ theo yêu cầu;
 • Cập nhật xu hướng công nghệ phục vụ cho công việc.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong xử lý dữ liệu (SQL, ETL/ELT, DW);
 • Kiến thức về quản lý cơ sở dữ liệu và khai thác dữ liệu;
 • Có kiến thức tốt về luồng xử lý dữ liệu, các nguyên tắc ETL Slowly, Changing Dimension (SCD);
 • Có kiến thức tốt về RDBMS, BigData, Datawarehouse, Data lake, Data mart, Data model, dimensional model, OLTP, OLAP;
 • Thành thạo các hệ quản trị CSDL: Oracle, SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Aerospike;
 • Có kiến thức về Mongo DB, Cassandra, Hbase, Hive, Hadoop;
 • Thành thạo ngôn ngữ xử lý dữ liêu: SQL, BigQuery, Python, Java, C#, JavaScript, Nodejs;
 • Hiểu biết công nghệ Kafka, Flink, Spark;
 • ETL Tool: Airflow, Pentaho, ODI, SSIS, Hybrid data integration service, DataStage;
 • Linux, Docker, Micro-services, viết API service;
 • Data Modeling tools: Erwin, Power Designer;
 • Có kiến về BI tool: PowerBI, Google Data Studio;
 • Có kiến thức về Cloud: AWS, AZURE, GCP, Database trên Cloud;
 • Có kiến thức về kiến trúc dữ liệu.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Được nhận các chế độ phúc lợi, đãi ngộ theo quy định (Thưởng thâm niên, Thưởng các ngày Lễ Tết, Voucher mua hàng nội bộ,...)
 • Được xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá KPI, ASK, 360 độ
 • Được tham gia đóng bảo hiểm ngay sau thời gian thử việc
 • Được làm việc trong môi trường tôn trọng và phát triển con người
 • Được tham gia các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn
 • Được hưởng mức thu nhập bao gồm: Lương cơ bản + Phụ cấp (ăn trưa, gửi xe,...)
 • Được tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Từ thứ 2 đến thứ 6

Công ty

Công Ty Cổ Phần INTELLIFE

Ngành nghề

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Quy mô công ty

Hơn 1000

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

181580016_4693029637379749_804534381679404182_n - Hường Đồng.jpg
ddd7128e8d076406af5508d1165818c2.jpg
183132123_4693076124041767_469079713361147312_n - Hường Đồng.jpg
PQ - Hường Đồng.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: PV qua điện thoại
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp
 • Vòng 3: Deal lương

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay