Viet A Bank

Viet A Bank

VietABank Đồng hành cùng khát vọng

Chuyên Viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An Ninh Thông Tin (Security Engineer)

Trách nhiệm công việc:

Quản lý hệ thống giám sát an ninh thông tin:

 • Giám sát các cảnh báo an ninh thông tin do hệ thống giám sát đưa ra
 • Thực hiện xử lý các cảnh báo từ hệ thống giám sát
 • Đưa ra các phương án giám sát an ninh thông tin mới

Quản lý hệ thống phòng chống mã độc:

 • Triển khai hệ thống phòng chống mã độc trên toàn hàng
 • Theo dõi và cập nhật các mã độc mới trên Internet để kịp thời xử lý cho Ngân hàng

Quản lý lỗ hổng bảo mật:

 • Theo dõi các lỗ hổng bảo mật mới xuất hiện liên quan đến hệ thống của VAB
 • Triển khai thử nghiệm các bản vá lỗi áp dụng trên hệ thống của VAB
 • Tiến hành rà quét lỗ hổng tồn tại trong hệ thống và đề xuất phương án vá lỗi
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Triển khai các giải pháp về ANTT:

 • Thực hiện kiểm thử, triển khai thử nghiệm (PoC) các giải pháp về An ninh thông tin
 • Phối hợp với đối tác, áp dụng các giải pháp ANTT cho hệ thống VAB
 • Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp ANTT trên toàn hàng

Đánh giá an ninh thông tin:

 • Phối hợp với đối tác, tự thực hiện để đánh giá an ninh thông tin các ứng dụng trước khi golive
 • Phối hợp với đối tác, tự thực hiện để đánh giá an ninh thông tin hệ thống website của VAB
 • Triển khai các chương trình đánh giá an ninh thông tin nội bộ.

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Trình độ: Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
 • Ngọai ngữ: Đọc hiểu những thông tin, tài liệu bằng tiếng tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT
 • Có kiến thức về các kiểu tấn công mạng
 • Có kiến thức về mã độc và các phòng tránh
 • Có kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh/ an toàn thông tin
 • Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về an ninh/ an toàn thông tin như CEH, OSCP
 • Có khả năng đọc và phân tích log của các hệ thống
 • Có khả năng giám sát các hệ thống an ninh/ an toàn thông tin
 • Có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực
1 tuần trước

Địa điểm

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Chuyên viên, Junior, Middle, Senior

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn 1 vòng với Quản lý trực tiếp
Viet A Bank
Viet A Bank
Viet A Bank

Website

Địa điểm

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam