Viet A Bank

Viet A Bank

VietABank Đồng hành cùng khát vọng

Chuyên Viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp An Ninh Thông Tin (Security Engineer)

1******* - 3******* VND

Your role & responsibilities:

Quản lý hệ thống giám sát an ninh thông tin:

 • Giám sát các cảnh báo an ninh thông tin do hệ thống giám sát đưa ra
 • Thực hiện xử lý các cảnh báo từ hệ thống giám sát
 • Đưa ra các phương án giám sát an ninh thông tin mới

Quản lý hệ thống phòng chống mã độc:

 • Triển khai hệ thống phòng chống mã độc trên toàn hàng
 • Theo dõi và cập nhật các mã độc mới trên Internet để kịp thời xử lý cho Ngân hàng

Quản lý lỗ hổng bảo mật:

 • Theo dõi các lỗ hổng bảo mật mới xuất hiện liên quan đến hệ thống của VAB
 • Triển khai thử nghiệm các bản vá lỗi áp dụng trên hệ thống của VAB
 • Tiến hành rà quét lỗ hổng tồn tại trong hệ thống và đề xuất phương án vá lỗi
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Triển khai các giải pháp về ANTT:

 • Thực hiện kiểm thử, triển khai thử nghiệm (PoC) các giải pháp về An ninh thông tin
 • Phối hợp với đối tác, áp dụng các giải pháp ANTT cho hệ thống VAB
 • Đánh giá hiệu lực, hiệu quả của các giải pháp ANTT trên toàn hàng

Đánh giá an ninh thông tin:

 • Phối hợp với đối tác, tự thực hiện để đánh giá an ninh thông tin các ứng dụng trước khi golive
 • Phối hợp với đối tác, tự thực hiện để đánh giá an ninh thông tin hệ thống website của VAB
 • Triển khai các chương trình đánh giá an ninh thông tin nội bộ.

Your skills & qualifications:

 • Trình độ: Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin hoặc liên quan.
 • Ngọai ngữ: Đọc hiểu những thông tin, tài liệu bằng tiếng tiếng Anh.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành CNTT
 • Có kiến thức về các kiểu tấn công mạng
 • Có kiến thức về mã độc và các phòng tránh
 • Có kiến thức về các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh/ an toàn thông tin
 • Ưu tiên có các chứng chỉ quốc tế về an ninh/ an toàn thông tin như CEH, OSCP
 • Có khả năng đọc và phân tích log của các hệ thống
 • Có khả năng giám sát các hệ thống an ninh/ an toàn thông tin
 • Có khả năng làm việc độc lập, dưới áp lực
1 week ago

Location

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Year of experience

1 năm

Level

Chuyên viên, Junior, Middle, Senior

Job Type

Skills

Recruitment process

 • Round 1:

  Phỏng vấn 1 vòng với Quản lý trực tiếp
Viet A Bank
Viet A Bank
Viet A Bank

Website

Location

 • 482 Nguyễn Tri Phương, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam