TopDev

Cán Bộ IT Phần Mềm

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TYM

Tầng 3 - Tòa B - Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Tổ Chức Tài Chính Vi Mô TYM

Ngành nghề

Ngân Hàng, Tài Chính

Quy mô công ty

500-999

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung