C++ Computer Vision Engineer (Researcher)

Trách nhiệm công việc:

 • Research and develop vision library for company products
 • Develop vision algorithms for vision projects

Kỹ năng & Chuyên môn:

Must have

 • Have a good background in Computer Vision
 • Knowledge and experience in using DL/AI to solve computer vision problems
 • Experience working with OpenCV, image processing libraries

Should have

 • Have a good background in programming and software design
 • Proficient in C++

Better if

 • Experience in Qt, Android application programming is an advantage
 • Experience in working with machine vision applications (Cognex VisionPro, Keyence Visual Editor …) is an advantage

Đã hết hạn

Địa điểm

Tầng 7 – tòa nhà Golden Field, 24 Phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Số năm kinh nghiệm

1 năm

Cấp bậc

Nhân viên

Loại hình

Kỹ năng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1:

  Phỏng vấn online với quản lý dự án
 • Vòng 2:

  Phỏng vấn trực tiếp
Công ty TNHH Thị Giác META
Công ty TNHH Thị Giác META
Công ty TNHH Thị Giác META

Website

Địa điểm

Tầng 7 – tòa nhà Golden Field, 24 Phố Nguyễn Cơ Thạch, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

10-24

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Japan