TopDev

Business Analyst

South Telecom

Head Office: ST Group - 136/12 Vườn Chuối, Phường 04, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Gather define and prioritize requirements of the project in close collaboration with the client;
 • Create information architecture and customer flows;
 • Assist in wireframing and incorporate an intuitive UX flow in current and new screens;
 • Work collaboratively with developers and product owners.

Kỹ năng & Chuyên môn

 • University education and degree (preferable business or IT related); Fresher is welcomed;
 • Strong logical thinking, problem-solving skill;
 • Excellent written and verbal skills in English;
 • Ability to work under pressure;
 • Ability to work in a multicultural and international environment;
 • Having passion for product creation and UX research.
 • Willing-to-learn attitude.

Phúc lợi dành cho bạn

 • Bonus: 13th-14th month salary & Performance bonus.
 • Health and Social insurance.
 • Annual Health Checkup
 • Team building, Event, Company trip.
 • Time working: from Monday to Friday.

Công ty

South Telecom

Ngành nghề

Dịch vụ IT, Internet

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

3088f072ac3b4796de48e6d57f72f99d.jpg
2a23b21287e52c5c8471606ad8e421e3.jpg
124e21c776438a53b642e5f1e02f4cc7.jpg
88b84bc6483f5b7e33b174f35ecf8f57.jpg
c88b38d8ab599788969dbb196674e623.jpg
0ccb517cdf5e4317e5955130808bbcda.jpg

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: HRM phỏng vấn qua điện thoại
 • Vòng 2: Phỏng vấn trực tiếp với Manager hoặc CEO
 • Vòng 3: Một vài trường hợp sẽ cần làm bài test kỹ thuật

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay