BUSINESS ANALYST

Trách nhiệm công việc:

 • Hướng tới việc trở thành Product Owner của 1 hoặc nhiều sản phẩm trong hệ sinh thái của BizFly Cloud.
 • Làm việc trong môi trường năng động, có đội ngũ Tech giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ điện toán đám mây.
 • Mở rộng kiến thức và kinh nghiệm thông qua các dự án và sản phẩm công nghệ thú vị.
 • Xây dựng Mock-up cái sản phẩm mới và các tính năng cũ.
 • Xây dựng bộ tài liệu để chuyển giao thông tin qua lại giữa các bộ phận kinh doanh, Dev và Tester.
 • Không những tham gia vào xây dựng các dịch vụ Cloud Server, BA cũng được trải nghiệm từ A-Z quá trình phát triển các dự án công nghệ khác như Anti-DDos, FireWall hay Call Center, Kubernetes, ... Tham gia quá trình phát triển Drive (như Google Drive), Media transform (xử lý ảnh và video tốc độ cao), …

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có khoảng 3-5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí BA hoặc vị trí tương đương
 • Có tư duy logic, có khả năng sắp xếp và tổng hợp thông tin một cách có hệ thống.
 • Có kỹ năng trình bày tốt.
 • Có kinh nghiệm mô hình hóa hệ thống thông qua: Activity diagram, Data flow diagram, State Machine Diagram, Use case diagram, ...
 • Biết sử dụng các công cụ phục vụ cho việc design, trình bày, documentation như: Axure, Balsamiq, Microsoft Office, ...
 • Hiểu biết về điện toán đám mây (cloud computing) là một lợi thế

Need Assessment - Elicitation techniques - Document analysis - Interviews - Prototyping - Process flows - Root cause and opportunity analysis - Gap analysis - Group decision-making techniques

Stakeholder Engagement / Planning - RACI - Brainstorming - Elicitation techniques - Persona analysis - Estimation techniques - Planning techniques

Req Elicitation & Analysis - SQIRO (Sample, Questionnaire, Interview, Research, Observation) - Facilitated workshops - Prototyping - Walkthroughs - Prototypes, wireframes, and display-action-response models - Modeling - Visualization - Product backlog / Backlog management - User story - SWOT analysis - Competitive analysis - Root cause and opportunity analysis

Traceability and Monitoring - Requirements management tool - Group decision-making techniques - Story mapping - Impact analysis

Solution Evaluation - Cost-benefit analysis - Root cause and opportunity analysis - Variance analysis

3 ngày trước

Địa điểm

 • Tòa Center Building. 85 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Website

Địa điểm

 • Tòa Center Building. 85 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

Over 1000

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam