SK - GLOBAL

WELCOME TO SPRING KNOWLEDGE GLOBAL JOINT STOCK COMPANY

BACK-END DEVELOPER

Đăng nhập để xem mức lương

1 ngày trước

Ứng tuyển ngay Ứng tuyển không dùng CV

Mô tả công việc

  • Tham gia team Dev Back-end.
  • Phân tích yêu cầu dự án, lên kế hoạch phát triển sản phẩm.
  • Triển khai các micro-services/components/APIs.
  • Cải thiện các component của hệ thống.

Yêu cầu công việc

  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm lập trình NodeJS, làm chủ được ít nhất một Framework NodeJS (Express, Loopback).…
  • Nắm vững về RESTful APIs và API Communications (NATS).
  • Có kinh nghiệm về Redis và Elastic Search.
  • Có kinh nghiệm phát triển scalable web applications với NodeJS.
  • Có kinh nghiệm với Microservice là một lợi thế.

Location

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Level

Nhân viên

Year of Experience

2 năm

Job Type

Phúc lợi

13th month salary + Attractive Bonus

Additional healthcare insurance, advanced annual health check-up.

Yearly Company Trip, Teambuilding

High chance to learn new technologies and get promotion

Monthly Party, Birthday Party

All other benefits required by the Vietnam Labor Code

Working time: Mon - Fri | 9 AM - 6 PM

Work from home policy from 2020. More information will be discussed in the interview.

Các việc làm tại SK - GLOBAL