TopDev

Backend developer .NET

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Ngành nghề

Software

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung