Back – End developer . NET

Trách nhiệm công việc:

 • Tối ưu hóa hiệu suất xử lý sản phẩm, dịch vụ hiện đang có
 • Phát triển các ứng dụng mới để cải tiến sản phẩm, dịch vụ.
 • Kiểm tra mã, khắc phục các lỗi trong lập trình;
 • Kiểm tra giai đoạn cuối cùng của phần mềm để đảm bảo hoạt động tốt
 • Làm việc nhóm tạo ra các ứng dụng, phần mềm lớn hơn.
 • Thu thập các phản hồi để cải tiến sản phẩm

Kỹ năng & Chuyên môn:

Chuyên môn chính:

 • Sử dụng thành thạo nền tảng .NET để lập trình các giải pháp phần mềm, ứng dụng
 • Thành thạo lập trình ASP.NET, NET CORE 6/7 , C#, ABP framework c#, MVC 5/6
 • Nắm chắc kiến thức về CSS, HTML, Javascript, Bootstrap, Jquery
 • Nắm chắc kiến thức về RESTful service/Web API
 • Có kinh nghiệm về database (NoSQL, SQL).

Các kỹ năng chuyên môn hỗ trợ:

 • Đọc hiểu được tiếng anh chuyên ngành
 • Ưu tiên hiểu biết container docker,  kubenet 

Kỹ năng mềm:

 • Có kỹ năng tư duy logic, tư duy thuật toán tốt
 • Có kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề

 

1 ngày trước

Địa điểm

 • Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ GTSC VIỆT NAM

Website

Địa điểm

 • Số 103-105 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

100-499

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam