SysVPN

SysVPN

Tunnel to a Safe CyberHaven

Android Developer (Android SDK, Java/Kotlin)

Trách nhiệm công việc:

 • Phát triển ứng dụng video, audio player trên nền tảng Android.
 • Phát triển SDK ứng dụng proxy
 • Phát triển ứng dụng VPN
 • Phát triển những ứng dụng liên quan tới giải trí (nghe nhạc, streaming)

Kỹ năng & Chuyên môn:

 • Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm làm việc với Android SDK, Java/Kotlin.
 • Nắm chắc kiến thức Kotlin/Java core, Android cơ bản.
 • Sử dụng thành thạo Git, Android Studio.
 • Có kinh nghiệm làm việc với JSON và Restful API.
 • Có kinh nghiệm xử lý local data với SharedPreference, Room database, File Storage.
 • Có kinh nghiệm xử lý các giao diện phức tạp, custom views, xử lý Animation, tối ưu UI/UX.
 • Có kinh nghiệm xử lý đa luồng với Coroutines/RxJava.
 • Hiểu biết về các design patterns, architectural patterns (MVP/MVVM), DI (Hilt/Koin).
 • Hiểu biết về Jetpack Components, third-party libraries như OkHttp, Retrofit, Glide...
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với ExoPlayer/MediaPlayer, FFmpeg…
 • Có kinh nghiệm làm việc với Firebase Services, Google Ads là một lợi thế.
 • Hiểu biết về Modularization, Clean Architecture, SOLID là một lợi thế.
 • Hiểu biết về NDK, mã hoá, bảo mật, tối ưu hiệu năng ứng dụng là một lợi thế.
 • Có khả năng làm việc độc lập, tự nghiên cứu về vấn đề mới.
 • Biết đá bóng là 1 lợi thế.

Đã hết hạn

Địa điểm

 • LK14 KDT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
SysVPN
SysVPN
SysVPN
SysVPN

Website

Địa điểm

 • LK14 KDT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Quy mô công ty

25-99

Ngành nghề

Các công nghệ sử dụng

Quốc tịch công ty

Vietnam