TopDev

[ALDO] Digital Tech Support Executive

Việt Thái International

119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

Việt Thái International

Ngành nghề

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Quy mô công ty

100-499

Quốc tịch công ty

Vietnam

Về chúng tôi

Thông tin chung