Việt Thái International

Việt Thái International

Bring the best of the world to Vietnam and the best of Vietnam to the world

Bring the best of the world to Vietnam and the best of Vietnam to the world

Tầm nhìn: Trở thành Tập Đoàn Việt Nam mang tầm vóc Quốc tế và dẫn đầu khu vực Đông Nam Á với dấu ấn toàn cầu.

Sứ mệnh: Chúng tôi mong muốn mang những gì tốt đẹp nhất của Việt Nam ra Thế giới và mang những gì tốt đẹp nhất của Thế giới đến Việt Nam.

Việt Thái International
Việt Thái International
Việt Thái International

Website

Location

  • 119-127 Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam