TopDev

10 Backend Developers (NodeJS, PHP)

META CREW

HB tower, 669 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Trách nhiệm công việc

 • Web and mobile app development
 • Architect efficient and reusable back-end systems that drive complex web applications.
 • Identify and resolve performance and scalability issues.
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of back-end applications
 • Stay up to date with emerging technologies
 • Collaborate with the team to complete the assigned tasks

Kỹ năng & Chuyên môn

 • At least 5 year of NodeJS or PHP (Laravel) experience
 • Experience in web/mobile application development
 • Experience in HTML/HTML5, CSS/CSS 3, JavaScript, JQuery, Ajax
 • Experience with MySQL, MongoDB, Redis
 • Experience with collaboration tools like Git, Jira, and Confluence
 • Understanding and using RESTful API
 • Understanding and using CI/CD
 • OAuth development experience

Preference :

 • Experience with SPA (Vue.js, React.js, Angular.js)
 • Experience with Elasticsearch
 • Familiar with container environment development methods such as Docker
 • Development experience in cloud environments such as AWS and Azure
 • Positive experience in Testing code
 • Experience in Open Source projects

Phúc lợi dành cho bạn

 • 13th month salary
 • Very attractive salary based on skills and experience, freely deal your salary during the interview.
 • Insurance, annual health checkup and other benefits according to the government regulations.
 • Annual leaves & public holidays
 • 8:00-17:00 from Monday to Friday

Công ty

META CREW

Ngành nghề

Phần Mềm

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

South-Korea

Về chúng tôi

aaf8a47b8412b824b40ded480fe1da0c.png

Thông tin chung

Năm kinh nghiệm tối thiểu

Cấp bậc

Loại hình

Loại hợp đồng

Các công nghệ sử dụng

Quy trình phỏng vấn

 • Vòng 1: Chỉ có 1 vòng PV duy nhất với Technical Lead

⚙️ Hỗ trợ ứng viên

🧑🏾‍💻 Chuẩn bị phỏng vấn

Khám phá công cụ QnA của TopDev để luyện tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến.

Tham khảo QnA ngay