TopDev

05 Software Engineers (C/C++/C#)

PLOTT ASEAN COMPANY LIMITED

Phòng 408 - 508, Lầu 4 - 5, Tòa nhà Waseco, Số 10 Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô tả công việc
Giới thiệu về công ty

Công ty

PLOTT ASEAN COMPANY LIMITED

Ngành nghề

Product, Software, Information Technology, Security

Quy mô công ty

25-99

Quốc tịch công ty

Japan

Về chúng tôi

Thông tin chung