Việc làm nổi bật

12 Công việc IT

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
Fresher Network Engineer

Công Ty TNHH Beyondnet VN

Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Phần cứng

6******** - 8******** VND Đăng nhập để xem mức lương

  • Cơ hội tham gia vào các dự án thực tế.
  • Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng phục vụ cho công việc và nâng cao bản thân.
  • Được thử thách và tạo điều kiện để phát triển Công việc

4 ngày trước

Fresher Front-end Software Engineer

KMS Technology

Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Gia công phần mềm, Phần Mềm, Product

Đăng nhập để xem mức lương

The Brilliant Career You Love Are you passionate about innovative software development and be eager to sharpen your expertise every day? Do you want...

2 ngày trước

Fresher Software / Test Engineer

KMS Technology

Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Gia công phần mềm, Phần Mềm, Product

Đăng nhập để xem mức lương

The Brilliant Career You Love  Are you passionate about innovative software development and be eager to sharpen your expertise every day? Do you wan...

2 ngày trước

Fresher/Junior Developer (NodeJS/AngularJS)

V3 Services

Phần Mềm, IT

3********* - 3********* VND Đăng nhập để xem mức lương

Developer đóng vai quan trọng trong quá trình phát triển, sáng tạo ra những sản phẩm chất lượng cao của doanh nghiệp. V3Tech đang cần tuyển số lượng n...

2 ngày trước

Fresher/Junior Software Developer (Java/C# .NET)

Công ty Cổ phần Nguồn lực MP (MPHR)

Quận Ba Đình, Hà Nội

IT

1********* - 1********* VND Đăng nhập để xem mức lương

5 ngày trước

1 tuần trước

Fresher/ Junior Python Developer

Công ty TNHH Saritasa Việt Nam

Quận 1, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

We are looking for freshers or junior Python developers to join our Python team in Vietnam Office, HCMC

1 tuần trước

Fresher Test Engineer (QA/QC/Tester)

KMS Technology

Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Gia công phần mềm, Phần Mềm, Product

Đăng nhập để xem mức lương

The Brilliant Career You Love  Are you passionate about software testing and be eager to sharpen your expertise every day? Do you want to be a part...

5 ngày trước

Fresher .NET Software Engineer

KMS Technology

Quận Hải Châu, Đà Nẵng - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Quận 3, Hồ Chí Minh

Dịch vụ IT, Gia công phần mềm, Phần Mềm, Product

Đăng nhập để xem mức lương

The Brilliant Career You Love Are you passionate about innovative software development and be eager to sharpen your expertise every day? Do you wa...

5 ngày trước