Việc làm nổi bật

3 Công việc IT

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang

3 ngày trước

IT SOFTWARE OPERATOR

CÔNG TY TNHH POSCO ICT VIỆT NAM

Huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

Phần Mềm

6** USD Đăng nhập để xem mức lương

4 ngày trước

Tester (QA/QC)

Go2Joy

Quận 5, Hồ Chí Minh

Dịch vụ doanh nghiệp

5** - 5** USD Đăng nhập để xem mức lương

1 tuần trước