Việc làm nổi bật

OOPS!
Hiện tại chúng tôi không thể tìm thấy công việc mà bạn đang yêu cầu.
Dưới đây là một số công việc mới mà bạn có thể thích

#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
Việc làm nổi bật
#HackerRank #JavaScript #Python #Java #C/C++ #PHP #Swift #C-Sharp #Ruby #Objective-C #GoLang
Java Developer

Weeds Korea

Quận Hà Đông, Hà Nội

Dịch vụ doanh nghiệp

2**** USD Đăng nhập để xem mức lương

3 giờ trước

3 giờ trước

01 Lập trình viên Android

Công ty CP Quảng cáo Trực tuyến 24H

Quận Đống Đa, Hà Nội

Quảng Cáo Truyền Thông

1********* - 3********* VND Đăng nhập để xem mức lương

3 giờ trước

Front End Vue Developer

Tripath Vietnam Co., Ltd.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phần Mềm

8** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

Build educational management system with VueJS 

3 giờ trước

Web Developer

Lisa

Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

8** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

3 giờ trước

Back End Java Developer

Tripath Vietnam Co., Ltd.

Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phần Mềm

8** - 1**** USD Đăng nhập để xem mức lương

3 giờ trước

DATABASE ADMINISTRATOR

PALTech

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

This role is responsible for database design, implementation and management to ensure smooth business operations.

  • Very attractive salary package;
  • 13th - month salary and performance bonus;
  • Professional training;

3 giờ trước

SOFTWARE BA/QA ENGINEER

PALTech

Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Phần Mềm

Đăng nhập để xem mức lương

To develop and execute system test plan and test cases so as to ensure the Product meets business needs and quality standards. To communicate/liais...

3 giờ trước