Tất cả
Công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Debug project Yii2 với XDebug và PHPStorm IDE

Debug project Yii2 với XDebug và PHPStorm IDE

Tác giả: Ugin Po Hôm nay chúng ta đang nói về gỡ lỗi và một trình gỡ lỗi. Trước hết, tôi phải thông báo cho bạn rằng bài viết này dành cho người mới bắt đầu muốn có khả năng gỡ lỗi dự án Yii2 của riêng họ trong IDE PHPStorm mạnh mẽ với XDebug. Bắt đầu. Trong trường hợp của tôi, tôi đã sử dụng các công cụ tiếp theo: Apache 2.4 PHP 5,5 Trình duyệt Chrome với JetBrains IDE Plugin 2.8 PHPStorm 9 xDebug 2.2.6 Xem tin tuyển lập trình viên PHP đãi ngộ tốt trên TopDev Bước 1. Trong php.ini của bạn tìm một phần [Xdebug] và các chỉ thị bỏ ghi chú bên dưới: zend_extension=”YOUR_PATH_TO_PHP/ext/php_xdebug.dll” xdebug.default_enable = 1 xdebug.remote_autostart = 0 xdebug.remote_enable = 1 xdebug.remote_port = 9001 Sau đó bạn nên kiểm tra cấu hình php của bạn thông qua hàm phpinfo (). Nếu bạn có thể tìm thấy xdebug trong danh sách thuộc tính, điều này có nghĩa là bạn đã cấu hình quyền [...]

Đọc thêm