Tất cả
Công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
VNG Cloud Tích Hợp Terraform, Dẫn Đầu Xu Hướng Infrastructure As Code Tại Việt Nam

VNG Cloud Tích Hợp Terraform, Dẫn Đầu Xu Hướng Infrastructure As Code Tại Việt Nam

Infrastructure as Code - xu hướng quản lý của doanh nghiệp Trong kỷ nguyên công nghệ điện toán đám mây, doanh nghiệp bắt đầu phát triển, quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ với hệ thống máy chủ trên cloud, kho lưu trữ dữ liệu hoặc các ứng dụng IoT. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải liên tục ra mắt, nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ trên thị trường với tốc độ nhanh chóng nhưng vẫn phải đảm bảo việc tối ưu số lượng nhân sự, giảm chi phí. Điều này tạo ra thách thức cho bộ phận IT về việc triển khai hệ thống nhanh với hạ tầng co giãn linh hoạt, đáp ứng quá trình vận hành, mở rộng và phát triển hạ tầng mới. Sự ra đời của Infrastructure as Code đã giải quyết những khó khăn trên của doanh nghiệp bằng cách tự động hoá quá trình cấu hình cơ sở hạ tầng, [...]

Đọc thêm