Tất cả
Việc làm

Tạo thông báo việc làm ngay

1 việc làmSwing

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing

Làm sao để tạo giao diện linh hoạt và tái sử dụng được trong Swing

Bài viết được sự cho phép của BBT Tạp chí Lập trình [irp posts="21791" name="Hướng dẫn thêm tracking code vào giao diện WordPress không cần plugin"] [irp posts="21621" name="Khám phá những công nghệ được sử dụng trong Facebook giao diện mới"] Khi phát triển phần mềm trên Swing nhiều lập trình viên gặp khó khăn trong việc thay đổi diện và tái sử dụng giao diện bởi họ đã thiết kế ngay trên JFrame. Có một cách khác là chúng ta sẽ thiết kế từng giao diện trên các JPanel. Sau đó sẽ dùng phương thức setContentPane() của JFrame để thay đổi nội dung của JFrame chính. Sau đây ta sẽ xem một ví dụ trên Netbeans về phát triển một ứng dụng: Ứng dụng có giao diện đầu tiên là đăng nhập (login). Sau đó nếu đăng nhập thành công thì sẽ chuyển sang giao diện chính (home) 1. Tạo một java application Create Java Application 2. Tạo một JFrame (Main) và 2 JPanel (PnLogin , PnHome) Các thành phần của ứng dụng 3. PnLogin [...]

Đọc thêm