4 việc làm Swift tại Hồ Chí Minh

Thông tin về các công ty

 • VACE
  Chi tiết

  VACE

  A foreign invested TECH-STARTUP company

  • Phần Mềm

  • Quận 7, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: United States

  • Công nghệ: PHP, Swift, Kotlin, React

 • Medigo Software
  Chi tiết

  Medigo Software

  Công ty cổ phần Medigo Software

  • Phần Mềm, Sức khỏe/ Làm đẹp, E-commerce Platforms

  • Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Agile, CSS, HTML5, Swift, UX/UI Design, Android, iOS, Java, JavaScript, NodeJS, AWS, Kotlin

 • INNOCHEE
  Chi tiết

  INNOCHEE

  Bring Technology into daily life!

  • Phần Mềm

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Swift, Android, Java, .NET, Laravel, Git, Docker, VueJS, Kotlin, Lumen

 • Zuhlke
  Chi tiết

  Zuhlke

  Zühlke - empowering ideas

  • B2B Services

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: Over 1000

  • Quốc Tịch Công Ty: Switzerland

  • Công nghệ: Swift, Android, iOS, Java, JavaScript, ReactJS, Spring, Kotlin, Angular

 • MCYSD LTD
  Chi tiết

  MCYSD LTD

  United we stand

  • Phần Mềm

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: South-Korea, Vietnam

  • Công nghệ: Swift, Java, JavaScript, Python

 • CH Resource Vietnam
  Chi tiết
  • Fintech

  • Thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Singapore

  • Công nghệ: Swift, Ruby on Rails, Kotlin, Angular

 • ANYSES
  1 Việc làm

  ANYSES

  Be you with ANYSES!

  • Phần Mềm

  • Quận 12, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: Japan

  • Công nghệ: PHP, Swift, Ruby on Rails, ReactJS, Kotlin, Flutter

 • BeLive Technology
  Chi tiết

  BeLive Technology

  Your brand needs live streaming We've got you covered

  • Phần Mềm

  • Quận 8, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Singapore

  • Công nghệ: Swift, Android, iOS, JavaScript, .NET, Kotlin

 • GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)
  Chi tiết

  GeoComply (GeoTech Hub Vietnam)

  Instill confidence in every online interaction.

  • Software, Công nghệ thông tin

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Canada

  • Công nghệ: Swift, Android, iOS, SQL, MySQL, Python, NodeJS, QC, Objective-C, Data Analytics, Mobile, Test

 • Pitech
  Chi tiết

  Pitech

  THE NEXT GENERATION OF PERSONAL SECURITY

  • Thiết bị công nghệ điện tử

  • Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Swift, Java, JavaScript, Objective-C, React Native, Kotlin

Tin tức liên quan đến "Swift"

 • Cấu trúc rẽ nhánh trong swift – Decision Making

 • Lập trình Swift: Lười là thông minh!

 • Nghệ thuật viết chương trình Hello World bằng Swift

 • Tạo thư viện bằng Swift Package Manager trong Xcode

 • Xây dựng swift package để gọi network trong swift

 • Protocol-oriented programming: Trái tim của Swift!

 • RxSwift 9: Subjects

 • Lập trình IOS: Triển khai MVVM cho project swift (phần 5): Tạo ứng dụng offline bằng realm database (tiếp theo)

 • Lập trình IOS: Triển khai MVVM cho project swift (phần 4): Tạo ứng dụng offline bằng realm database

 • Lập trình IOS: Triển khai MVVM cho project swift(phần 3)

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm