Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

2 việc làmSpring Boot Hồ Chí Minh

Thông tin công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Publish message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP

Publish message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Google Pub/Sub là một trong những cloud messaging service mà chúng ta có thể sử dụng nếu ứng dụng của các bạn có những tính năng cần sử dụng messaging technology. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách publish một message vào Google Pub/Sub topic sử dụng Spring Cloud GCP các bạn nhé! Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một Spring Boot project với GCP Messaging dependency: để làm ví dụ. Kết quả:   Mình sẽ implement interface CommandLineRunner cho class SpringGcpPubsubPublishApplication để chạy ứng dụng Spring Boot này ở chế độ console. Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết này các bạn nhé! package com.huongdanjava.springgcppubsub.publish; import org.springframework.boot.CommandLineRunner; import org.springframework.boot.SpringApplication; import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; @SpringBootApplication public class SpringGcpPubsubPublishApplication implements CommandLineRunner { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(SpringGcpPubsubPublishApplication.class, args); } @Override public void run(String... args) throws Exception { // TODO Auto-generated method stub } } Để làm ví dụ, mình cũng sẽ tạo mới một topic trên Google Pub/Sub với thô [...]

Đọc thêm