Tất cả
Công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Chia sẻ thư viện javascript mở rộng khi kết nối tới Hub sử dụng SignalR

Chia sẻ thư viện javascript mở rộng khi kết nối tới Hub sử dụng SignalR

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn Tôi chia sẻ kinh nghiệm và thư viện mở rộng mà tôi viết để kết nối tới Hub sử dụng SignalR. Thư viện do tôi mở rộng thêm với mục đích 1. Có thể kết nối được tới nhiều Hub 2. Duy trì được kết nối ổn định: Khi disconnected thì sẽ tự động kết nối trở lại 3. Có thể đăng ký nhiều sự kiện để nhận data được push từ server gửi về 4. Khi gửi request lên server Hub thì chỉ gửi được khi đang ở trạng thái kết nối tốt. [irp posts="21159" name="10 câu hỏi javascript để nâng cao trình độ"] [irp posts="34596" name="10 tip tối ưu code trên JavaScript mà web developer nào cũng nên biết"] Để tải thư viện mở rộng do tôi viết các bạn có thể tải tại đây. function Hub(hubUrl, hubName) {     this.onOk = function (func) { if (state == 2) func(); };     this.onBeforeStart = function () { };     this.start = function() {/* Code coe */ }; } Phần mở rộng tôi viết gồm hubUrl, hubName là trỏ đến địa chỉ Hub cần kết nối tới. this. [...]

Đọc thêm
Giới thiệu về Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC)

Giới thiệu về Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh Lúc trước, khi làm việc với các ứng dụng với cơ chế Reactive có sử dụng database, chúng ta thường sẽ sử dụng MongoDB database bởi vì lúc đó rất ít database hỗ trợ cơ chế Reactive ngoại trừ MongoDB. Nhưng hiện tại thì các bạn không cần nhất thiết phải sử dụng MongoDB nữa, Reactive Relational Database Connectivity (R2DBC) sẽ giúp chúng ta làm việc với nhiều relational database system khác theo cơ chế Reactive. R2DBC là một spec định nghĩa cách thức chúng ta sẽ làm việc với các relational database như MySQL, PostgreSQL, … theo cơ chế Reactive là như thế nào. Nó cung cấp cho chúng ta một bộ thư viện Service Provider Interface (SPI) giúp chúng ta có thể implement driver cho từng loại database system tương ứng. Có nhiều driver đã hiện thực bộ SPI này, ví dụ như R2DBC PostgreSQL hiện thực R2DBC cho PostgreSQL database, tương tự chúng ta cũng có R2DBC MySQL hỗ trợ cho MySQL database, … [...]

Đọc thêm
Tại sao phải chọn giữa R hay Python trong khi bạn có thể chọn cả 2?

Tại sao phải chọn giữa R hay Python trong khi bạn có thể chọn cả 2?

Package reticulate cho phép ngôn ngữ lập trình R và Python có thể hoạt động cùng nhau - sau đây chính là 1 bài hướng dẫn mình muốn giới thiệu với các bạn. Cả ngôn ngữ lập trình R và Python có nhiều điểm chung cũng như vài khác biệt. Hầu hết các ý tưởng tiềm ẩn về cấu trúc dữ liệu của 2 ngôn ngữ này khá là giống nhau. Có nhiều package data science đang tồn tại cho cả 2 ngôn ngữ lập trình này. Nhưng R lại được thiết lập theo 1 cách mà mình sẽ mô tả như là ‘dữ liệu trước, ứng dụng sau’. Trong khi Python thì  ngược lại khi nó nghiêng về việc phát triển ứng dụng được điều hướng từ ‘outlet’ nhiều hơn. Mình có 1 ví dụ: các lập trình viên Javascript sẽ dễ học ngôn ngữ lập trình Python hơn là R, vốn đã quen với syntax và việc quản lý ‘environment’.  Hơn thế nữa, mình đã làm việc cả trên R và [...]

Đọc thêm