Tất cả
Việc làm
Công ty

Tạo thông báo việc làm ngay

24 việc làmPython

Thông tin công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Def trong Python và cách sử dụng

Def trong Python và cách sử dụng

Trong bài viết trước về Hàm trong Python, chúng ta đã biết rằng có 2 loại hàm cơ bản bao gồm hàm được tích hợp sẵn và hàm tự định nghĩa bởi người dùng. Để định nghĩa được một hàm trong Python, chúng ta sử dụng đến từ khóa Def. Vậy def là gì trong Python? Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về khái niệm này nhé. Def Python là gì? Def là một từ khóa (keyword) trong Python dùng để xác định một hàm (function), từ đó chúng ta định nghĩa ra một khối mã có thể gọi và tái sử dụng để thực hiện một số các công việc, nhiệm vụ cụ thể. Khái niệm hàm def dùng để chỉ một hàm mà người dùng tự định nghĩa (user-defined functions), phân biệt với các hàm tích hợp sẵn trong Python (built-in functions). Cú pháp hàm def trong Python như sau:   Trong đó từ khóa def được sử dụng để đánh dấu sự bắt đầu của khai báo hàm, tiế [...]

Đọc thêm
Hàm trong Python - Cú pháp và một số hàm phổ biến

Hàm trong Python - Cú pháp và một số hàm phổ biến

Hàm - Function là một khái niệm cơ bản quan trọng nhất trong mọi ngôn ngữ lập trình mà bạn cần nắm vững để có thể sử dụng. Bài viết hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về hàm trong Python, cú pháp khai báo hàm cũng như lời gọi hàm sử dụng trong ngôn ngữ này nhé. Giới thiệu về hàm trong Python Hàm (Function) trong Python là một khối code hay nhóm lệnh có tổ chức và có thể tái sử dụng được dùng để triển khai một hành động liên quan, thực hiện một tác vụ cụ thể. Nó giúp chia một chương trình Python ra thành những khối/ phần/ mô đun nhỏ hơn, có tổ chức để dễ dàng quản lý hơn và tối ưu hóa việc tái sử dụng. Trong Python có 2 loại hàm cơ bản chính gồm: Hàm tích hợp sẵn – Built-in Functions: hàm có sẵn trong thư viện cơ bản được Python cung cấp Hàm tự định nghĩ [...]

Đọc thêm
Tất tần tật về các loại toán tử trong Python

Tất tần tật về các loại toán tử trong Python

Trong lập trình, toán tử có thể hiểu là một hàm với các toán hạng là các giá trị đầu vào (input), thực hiện một số các phép toán cụ thể và trả về một giá trị đầu ra (output). Mỗi toán tử được quy định với các ký hiệu, biểu tượng riêng đặc trưng trong từng ngôn ngữ lập trình. Hầu hết các ngôn ngữ lập trình đều sẽ hỗ trợ các loại toán tử cơ bản giống nhau. Với một ngôn ngữ mạnh về khả năng tính toán như Python, việc nắm được các loại toán tử và sử dụng chúng là điều cực kỳ quan trọng để tối ưu source code dự án. Bài viết hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu xem Python hỗ trợ những loại toán tử nào và cách sử dụng chi tiết từng loại toán tử đó nhé.  Giới thiệu về toán tử Python Trong Python, các toán tử được khai báo bằng các biểu tượng, [...]

Đọc thêm
Cấu trúc dữ liệu List và Tuple trong Python

Cấu trúc dữ liệu List và Tuple trong Python

Bài viết được sự cho phép của tác giả Kien Dang Chung Video trong bài viết Chúng ta đã được giới thiệu các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python bao gồm kiểu số nguyên (int), kiểu số thực (float), kiểu chuỗi (string) và kiểu logic (boolean). Với các kiểu dữ liệu cơ bản này, bạn hoàn toàn có thể viết các ứng dụng đơn giản với Python. Với các ứng dụng có số lượng các biến nhiều, dữ liệu lớn chúng ta cần tới các cấu trúc dữ liệu giúp cho việc viết code ngắn gọn và hiệu quả. 1. Tại sao cấu trúc dữ liệu cần thiết Cấu trúc dữ liệu được sử dụng trong các chương trình để dễ dàng hơn trong việc định vị thông tin và lấy thông tin. Cấu trúc dữ liệu là cách các ngôn ngữ lập trình thể hiện các giá trị cơ bản, chúng chứa các kiểu dữ liệu cơ bả [...]

Đọc thêm