4 việc làm MVC tại Hà Nội

Thông tin về các công ty

 • IndustraCom
  Chi tiết

  IndustraCom

  Confident Commerce

  • Dịch vụ doanh nghiệp, Thương mại điện tử/ Bán lẻ

  • Hà Nội - Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Australia

  • Công nghệ: CSS, HTML5, ASP.NET, JavaScript, C#, MVC, SQL, JQuery, .NET, Front-End, Back-End, Full-Stack, Database, VueJS

 • KaiyouIT
  Chi tiết

  KaiyouIT

  Cá nhân phát triển – công ty phát triển – Đoàn kết để phát triển bền vững

  • Phần Mềm

  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Android, iOS, MVC, NodeJS, Laravel, Web/ Mobile, Mobile, VueJS, Angular, Flutter

 • Waw Asia Corporation
  Chi tiết

  Waw Asia Corporation

  Waw Asia: the All-in-one platform for Remote Job Seekers from anywhere/ Wow AI: A trusted partner that provides high-quality data solutions for AI training at a large scale.

  • HR-Tech and AI Training Data Solutions

  • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: MVC, .NET, MS SQL, MongoDB, Redis, ReactJS, Angular, .NET Core

 • VTC DIGITAL
  Chi tiết

  VTC DIGITAL

  VTC HD TRỌN VẸN ĐAM MÊ

  • Báo chí , truyền hình

  • Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: ASP.NET, C#, MVC, .NET, .NET Core

 • CÔNG TY CỔ PHẦN TECOTEC CÔNG NGHỆ
  Chi tiết
  • Thương mại điện tử/ Bán lẻ

  • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: ASP.NET, C++, C#, MVC, Web

 • VINATTI
  Chi tiết

  VINATTI

  Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Chuyển giao Công nghệ Vina

  • Fintech, Viễn Thông, Phần Mềm

  • Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Quận Cái Răng, Cần Thơ - Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: ASP.NET, C#, MVC, .NET

 • Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Moss (Tech Moss)
  Chi tiết
  • Product

  • Quận Hà Đông, Hà Nội - Quận Cầu Giấy, Hà Nội - Quận Hoàng Mai, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty:

  • Quốc Tịch Công Ty:

  • Công nghệ: MVC, API

 • iSTS
  Chi tiết

  iSTS

  “Better solutions, Better values”

  • Product

  • Quận Thanh Xuân, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: HTML5, ASP.NET, JavaScript, C#, MVC, SQL

 • VIETSOFTWARE INTERNATIONAL
  Chi tiết

  VIETSOFTWARE INTERNATIONAL

  “Your collaborative development partner”

  • Outsourcing

  • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Oracle, Java, MVC, SQL, English - Good

 • ITG - ERP SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY
  Chi tiết

  ITG - ERP SOLUTIONS JOINT STOCK COMPANY

  Nhà phát triển và cung cấp giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiêp (ERP)

  • Product

  • Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: ASP.NET, C#, MVC, SQL, .NET, ERP

Tin tức liên quan đến "MVC"

 • Hướng dẫn xử lý database trong Spring MVC 5 với Hibernate

 • Generate API contract sử dụng Spring MVC-RAML Plugin

 • Tạo ứng dụng Jakarta EE MVC sử dụng Maven trong Eclipse

 • Tạo ứng dụng Spring MVC sử dụng Maven

 • Model View Controller (MVC) và các biến thể của nó

 • Lấy base URL trong Controller trong Spring MVC và Spring Boot

 • Internationalization trong Spring MVC

 • Database migration sử dụng Liquibase với Spring MVC

 • ASP.NET MVC5 #3: Thêm mới View

 • Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào form Spring Web MVC bởi Hibernate Validator

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm