8 việc làm Manual Tester tại Hồ Chí Minh

Thông tin về các công ty

 • Quang Anh Software
  Chi tiết

  Quang Anh Software

  Teamwork and strive for perfection

  • Software

  • Quận 11, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Tester, QA/QC, Manual Tester, Mobile Tester, Web Tester, Test Engineer

 • Live Payments
  Chi tiết

  Live Payments

  Australia's leading payment service providers

  • Software

  • Quận 3, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 25-99

  • Quốc Tịch Công Ty: Australia

  • Công nghệ: JQuery, NodeJS, .NET, ReactJS, AWS, Agile & Scrum, Business Analyst, Manual Tester

 • VietUnion (Payoo)
  Chi tiết

  VietUnion (Payoo)

  Dịch vụ thanh toán điện tử Payoo

  • Fintech, Dịch vụ

  • Quận 1, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Japan, Vietnam

  • Công nghệ: PHP, Swift, UX/UI Design, Android, iOS, AngularJS, C++, SQL, NodeJS, .NET, QA, QC, Tester, Software Developer, C#/ Oop/ Net Framwork, C/C++, Business Analyst, ASP.NET Core, CSDL Oracle, SwiftUI, Manual Tester

 • S3 Corporation (S3Corp)
  1 Việc làm
  • Outsourcing

  • Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 100-499

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ: Tester, QA/QC, Automation Tester, Manual Tester

Tin tức liên quan đến "Manual Tester"

 • Automation Test là gì? Tester cần kỹ năng gì để làm Automation Testing

 • Vượt ải interview với top 5 câu hỏi phỏng vấn Manual Tester

 • Kỹ năng quan trọng cần có của một automation tester

 • Các chứng chỉ Tester nên có để theo đuổi sự nghiệp

 • Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Tester Thành Công Được Áp Dụng Nhiều Nhất

 • Nghề Tester Và Những Triển Vọng Trong Tương Lai

 • Những cái bẫy cần tránh đối với tester mới

 • Giao tiếp giữa Tester và Dev

 • Tổng quan về TDD-BDD & KTPM trong mô hình Agile từ góc nhìn của một Acceptance Tester

 • Automation testing: Một số công cụ hữu ích cho tester

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm