Tất cả
Công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Liệu thực sự Linq có nhanh hơn vòng lặp for, foreach, while

Liệu thực sự Linq có nhanh hơn vòng lặp for, foreach, while

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn Bài viết trước tôi có nêu vấn đề so sánh giữa 2 mảng mà không sử dụng vòng lặp và thay vào đó là sử dụng Linq. Và nhiều bạn cũng đã hỏi vậy tốc độ xử lý giữa dùng vòng lặp và Linq thì dùng cái nào nhanh hơn. [irp posts="30425" name="10 điều bạn có thể làm với Linux mà bạn không thể làm với Windows"] [irp posts="18641" name="3 hướng dẫn để bắt đầu kinh doanh trong lĩnh vực nhân sự"] Thực ra vấn đề so sánh tốc độ giữa Linq và vòng lặp không còn là chủ đề mới. Các bạn có thể search trên google là ra cả đống. Có thể thấy là có nhiều kết quả trên google cho vấn đề này. Tuy nhiên thực sự nhiều câu trả lời cũng chưa thỏa đáng. Chính vì vậy tôi đã làm bài viết này với những kiểm chứng và chính các bạn cũng [...]

Đọc thêm