Tất cả
Công ty

Bài viết liên quan

Xem tất cả
Hibernate Lifecycle

Hibernate Lifecycle

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan Trong Hibernate, chúng ta sẽ tạo một đối tượng từ một Entity (thực thể) và lưu nó vào cơ sở dữ liệu hoặc chúng ta lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Ở đây, mỗi Entity được liên kết với lifecycle (vòng đời), chịu sự quản lý của Session. Đối tượng Entity đi qua các giai đoạn khác nhau của lifecycle. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các giai đoạn này. [irp posts="40410" name="Hibernate Batch processing"] [irp posts="36907" name="Hibernate là gì? Sao phải dùng nó thay JDBC?"] Giới thiệu Hibernate Lifecycle Khi nói về trạng thái (state) của object trong Hibernate, chúng ta nói một đối tượng có quan hệ với Session, nghĩa là Session có tham chiếu đến đối tượng đó, hay một cách khác là chịu sự quản lý của Session. Session được coi là một loại của Persistence Context. Quản lý các Entity Ngoài việc map đối tượng Java đến bản ghi trong CSDL (tức là [...]

Đọc thêm
Chu Kỳ Phát Triển Phần Mềm (SDLC)

Chu Kỳ Phát Triển Phần Mềm (SDLC)

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com Một trong những kiến thức cần thiết của một kỹ sư kiểm thử phần mềm chuyên nghiệp đó là hiểu biết và nắm rõ SDLC (Software Development Life-cycle/chu kỳ phát triển phần mềm), bởi vì kiểm thử phần mềm (software testing) là 1 phần và liên quan chặt chẽ, mật thiết đến SDLC. [irp posts="19729" name=" Vì sao mình chọn start-up sau Facebook?" Hiếu Phạm - Software Engineer tại ROCKSET"] [irp posts="6630" name="10 Công cụ Go-To Tech dành riêng cho các Software Developer"] Xem thêm nhiều việc làm Software Architect lương cao trên TopDev SDLC là một cách tiếp cận có hệ thống và có trật tự để giải quyết các vấn đề liên quan đến hệ thống phần mềm hay nói cách khác, nó là một cấu trúc đối với sự phát triển của một sản phẩm phần mềm. Tuỳ thuộc vào các loại mô hình phát triển phần mềm khác nhau mà các giai đ [...]

Đọc thêm
Giới thiệu lifecycle hook của Vue JS

Giới thiệu lifecycle hook của Vue JS

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An Mình đã có bài giới thiệu về lifecycle hook của React Component, Vue component cũng có lifecycle hook, biết hết các hook cơ bản là quan trọng vì sớm muộn chúng ta cũng muốn chạy một số đoạn code khi component được thêm vào DOM, được update, hoặc xóa. Chúng ta có thể nhóm nó theo 1. Khởi tạo 2. Chèn vào DOM 3. Cập nhập 4. Xóa 1. Khởi tạo Các hook xảy ra trước khi component được chèn vào DOM, khác với các hook khác, những hook thuộc nhóm này sẽ chạy trong quá trình server-side render. Chúng ta cũng không truy cập được DOM và this.$el trong đây [irp posts="2120" name="3 phút làm quen với Vue.js"] [irp posts="32486" name="10 kinh nghiệm khi làm việc với các dự án lớn viết bằng Vue.js"] beforeCreate Sự kiện xảy ra khi mới vừa khởi tạo component, data chưa khởi tạo, và các sự kiện chưa được setup export [...]

Đọc thêm
Giải thích React Component Lifecycle

Giải thích React Component Lifecycle

Tìm hiểu vòng đời của một Component React (React Componenent), khi nào và sử dụng ra sao. Để thực sự trở thành một master React, việc hiểu lifecycle của component là bắt buộc. Các phương thức của lifecycle là một dạng hook (giống như khái niệm hook trong wordpress) Có thể group các phương thức lifecycle ra 3 nhóm, ứng với 4 giai đoạn của component: Mounting, Updating, Unmounting, Error Handling Mounting Nó sẽ theo thứ tự sau constructor() static getDerivedStateFromProps() render() componentDidMount() Updating Các phương thức này sẽ được gọi khi có sự thay đổi của state hoặc props static getDerivedStateFromProps() shouldComponentUpdate() render() getSnapshotBeforeUpdate() componentDidUpdate() Unmounting Phương thức được gọi trước khi remove component khỏi DOM componentWillUnmount() Error Handling Bất kể lỗi ở đâu trong component, nó sẽ gọi đến phương thức này componentDidCatch() render() Đây là phương thức bắt buộc duy nhất khi tạo ra một component, bắt buộc trả về một trong những giá trị React element Arrays and fragments Portals String and numbers Booleans or null Hàm này sẽ không được gọi nếu shouldComponentUpdate() return false constructor(props) Phương thức khởi tạ [...]

Đọc thêm