Thông tin về các công ty

 • CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN-PNJ
  Chi tiết
  • Sản xuất, Kinh doanh trang sức

  • Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: Over 1000

  • Quốc Tịch Công Ty: Vietnam

  • Công nghệ:

 • PHẦN MỀM VÀNG
  Chi tiết

  PHẦN MỀM VÀNG

  GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGÀNH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

  • Product, Phần Mềm, Dịch vụ, Bán lẻ, Kinh doanh trang sức

  • Quận 10, Hồ Chí Minh - Quận 10, Hồ Chí Minh

  • Quy Mô Công Ty: 10-24

  • Quốc Tịch Công Ty:

  • Công nghệ: C#, .NET, SQL Server, Winform, Software Developer

Việc làm gợi ý

Tiêu điểm